Palvelut

Graafiset palvelut Internet Markkinointiviestintä ja mainonta Sisältöpalvelut Tuotteistetut palvelumme

Graafiset palvelut

Esitteet, lomakepohjat, käsiohjelmat, lehtimainokset, yritysilmeet, taittotyöt, flyerit, julisteet, postikortit, bannerit, käyntikortit, tarrat ja teippaukset, kutsukortit, pakkaussuunnittelu, kirjekuoret, logot ja tuotemerkit…
Pitäisikö muuttaa yrityksen koko ilme vai pelkästään logo? Millainen graafinen toteutus toimisi parhaiten? Meillä olisi pari ideaa, kukahan ne toteuttaisi? Kiire, messut viikon päästä! Liikemerkkimme pitäisi vektoroida. Yritysjulkaisumme tarvitsee taittajaa.
» Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, on se sitten sähköisessä tai paperimuodossa.

» Graafinen suunnittelu on työvaihe, jonka lopputuloksena syntyvä ulkoasu auttaa katsojaa tulkitsemaan haluttua viestiä. Onnistuneen lopputuloksen takana on oikea sommittelu, värimaailma, kirjasinvalinta sekä taidokkaasti toteutetut muodot ja kuvat. Erityisesti lehtimainoksissa voi väärällä tavalla sijoitellut elementit ohjata katsojan mielenkiinnon pois halutusta asiasta tai osiosta.

» Graafinen suunnittelu on kuvallisen viestinnän kivijalka. Jokaisen projektin graafinen suunnittelu ja toteutus on oma yksilöllinen kokonaisuutensa, jolla pyrimme saamaan asiakkaamme toiminnan mahdollisimman näkyväksi ja erottumaan kilpailijoista. Johdonmukainen markkinointiviestintä vaatii johdonmukaista ulkoasua. Me toteutamme villeimmätkin toiveenne ja autamme teitä tehostamaan viestintäänne asiaankuuluvalla visuaalisella ilmeellä.

Internet

Kotisivujen suunnittelu ja toteutus, tuotekatalogi, verkkokauppa, e-kortit, flashit, bannerit, sähköinen mainonta, Internet -tekniikat, hosting -palvelut…
Näkyykö sivumme Googlessa? Voimmeko hankkia lisää ominaisuuksia sivuillemme myöhemmin? Toimiiko sivumme eri selaimilla? Nykyiset sivumme tarvitsisivat kyllä vähän ’freesausta’.
» Internet tarjoaa laajat mahdollisuudet yrityksesi markkinointiviestintään. Omat kotisivut ovat yksi yrityksen keskeisimmistä markkinointikanavista. Kotisivuilta asiakkaasi etsivät tarjouksia, tietoa tuotteista tai aukioloajoista ja muodostavat positiivisen ja luotettavan mielikuvan yrityksestäsi.

» Hyvät kotisivut rakentuvat laadukkaasta, näyttävästä ja yksilöllisestä ulkoasusta sekä hiotusta sisältömateriaalista. Sivujen pitää olla helposti käytettäviä ja eri selaimilla toimivia. Lisäksi sivujen toteutuksen ja tekniikan pitää olla sellaista, että hakukoneet ne löytävät.

» Toteutamme kotisivuratkaisut asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Ulkoasua suunnitellessa huomioidaan olemassa oleva yritysilme tai mikäli halutaan samalla ilmeeseen uudistuksia tai täysin uusi ilme, voimme ne toteuttaa. Kotisivut pitää olla yksilölliset ja yrityksen näköiset. Sivuston sisältö, kuvat ja tekstit, suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Sisällön on istuttava Internet –ympäristöön. Karsimalla pois epäoleellinen ja keskittymällä oleelliseen lyhyesti ja napakasti, saavutetaan mielestämme paras lopputulos.

» Kun verkkoprojektin toteutus on edennyt, tarjoamme käyttökoulutuksen ja julkaisemme valmiit sivut verkkoon. Asiakas-toimittaja-suhde ei suinkaan lopu tähän vaan tarjoamme asiakastukea ja olemme mukana jatkokehityksessä sekä tarvittaessa huolehdimme myös sivuston hosting -työstä.

» Kotisivujen lisäksi Internet mahdollistaa laajan kirjon muita palveluita yrityksesi markkinointiviestintään. Sähköinen mainonta kuten bannerit, flashit, e-kirjeet ja e-kortit tarjoavat edullisen vaihtoehdon perinteiselle esite- ja lehtimainonnalle. Sähköinen liiketoiminta verkkokauppoineen tai tuotekatalogeineen tuo asiakkaat yritykseesi vuorokauden jokaisena hetkenä.

» Kotisivut ja muut Internetin mahdollistamat palvelut tarvitsevat toimiakseen oikeanlaiset tekniset ratkaisut. Saat kauttamme tarvittavat hosting –palvelut eri vaihtoehdoin tai voimme sovittaa olemassa olevan hosting –palvelusi tiettyyn käyttöön. Korkealuokkainen tekninen ammattitaitomme on käytössäsi – et tule jäämään yksin ongelmiesi kanssa.

Markkinointiviestintä ja mainonta

Kampanjasuunnittelu ja lanseeraukset, tuotemerkit ja yrityskuva, mainonnan linja, konseptisuunnittelu, mediamainonta, mainoskampanjat, markkinointi, markkinointitutkimukset, täyden palvelun kirjapainotyöt, suoramarkkinointipalvelut…
Mikä media toimii kampanjassani parhaiten? Mitä kaikkea Internet pystyy tarjoamaan? Onko mainonta ja markkinointi yrityksemme näköistä? Saanko kaiken todella avaimet käteen –palveluna aina suunnittelusta valmiiksi painetuksi materiaaliksi – tai vaikkapa jopa suoramainontamateriaaliksi?
» Markkinointiviestintä on kohderyhmän mukaan suunniteltua viestintää, jonka tarkoituksena on lisätä yrityksesi, tuotteittesi ja palveluittesi näkyvyyttä, myyntiä ja kysyntää. Markkinointiviestintä on itse asiassa markkinointivälineiden työkalupakki, johon kuuluvat mm. yrityksen omat Internet -sivut, esitteet, logo, messumateriaali ja lomakepohjat. Markkinointiviestintämateriaalin tulee olla yrityskuvan mukaista ja yhtenäistä.

» Yrityksesi liiketoiminnan ymmärtäminen on ydin asia markkinointiviestintää suunnitellessamme. Oikein tehty, erottuva ja muistettava markkinointi tuo aina lisää kontakteja. Taitava myyjä ja kehitystä jarruttamaton organisaatio osaa hyödyntää markkinointia ja näin tehostaa myyntiä. Yrityksesi kokonaisvaltainen viestintä vaatii onnistuakseen kaiken viestinnän ja siihen liittyvien komponenttien yhdensuuntaistamista niin taktisella kuin operatiivisellakin tasolla. Se merkitsee kauas katsomista ja lähelle näkemistä.

» Mainonta on osa markkinointiviestintää. Mainonta on maksettua, tavoitteellista tiedottamista, joka yleensä kohdistuu suureen ihmisjoukkoon. Mainonta tähtää yleensä myynninedistämiseen eli tavoitteena on yksinkertaisesti myydä tuotteita ja palveluita joko heti tai myöhemmin. Mainoksilla tiedotetaan tavaroista, palveluista, asioista ja ihmisistä. Mainonnan avulla luodaan brändejä eli tavaramerkkien ja tuotteen muiden aineettomien ominaisuuksien muodostamia mielikuvakokonaisuuksia.

»Markkinointi on kylvämistä ja myynti sadonkorjuuta”, sanoo vanha kiinalainen sananlasku. Ajattelun patoja avaamalla yhdessä kanssamme saat voimaa yrityksesi kassavirtaan.

Sisältöpalvelut

Kotisivujen sisältösuunnittelu ja toteutus, kotisivujen ylläpito ja päivitys, video- ja valokuvauspalvelut, käännöspalvelut…
Tarvitsemme tuotteellemme messuesitteen. Entäpä tuotekuvausta tai lyhyt videopätkä YouTubeen? Mitä näille uusille kotisivuille oikein pitäisi kirjoittaa? Uusi tuote, miten lanseerata se markkinoille?
» Kaikki liiketoimintaan liittyvät tekstit ja kuvat ovat osa tuotteen laatua. Eri medioissa käytettävä kieli, kuvat ja videoleikkeet liittyvät vahvasti kuluttajan käsitykseen itse tuotteen laadusta - hyvä tuote on laadukas kaikilta osin. Näemme että tekstin ja kuvien on oltava balanssissa keskenään oli kyse sitten lehtimainoksesta tai Internet –sivustosta. Muutamme olemassa olevat tekstit ammattitaidolla niiden käyttöyhteyteen sopiviksi. Selkeän ja sujuvan yleiskielen lisäksi tunnemme useiden alojen erikoissanaston (suomi/englanti), jolloin pystymme kirjoittamaan myös uusia, kokonaisuuteen saumattomasti sopivia, tekstejä asiakkaan antamien tietojen ja toiveiden pohjalta. Meillä on vuosien kokemus esim. tietotekniikan, tietoliikennetekniikan ja lääketieteen aloilta.

» Usein alkuhuuman jälkeen saattaa yrityksen kotisivujen päivittäminen pysähtyä paikoilleen. Yrityksellä olisi kyllä paljon tiedottamista, mutta jostain syystä nettipäivitykset jäävät kuitenkin aina tekemättä. Tällaiset huolet voit vaivatta jättää ylläpitopalvelumme tehtäväksi. Sopimamme ylläpitosopimuksen pohjalta teemme säännölliset muutokset ja lisäykset nykyisille sivuillesi. Näin sivusi pysyvät aina ajan tasalla. Lähetät vain raakamateriaalin niin me työstämme loput.

Tuotteistetut palvelumme

Yrityksen kotisivut

Yrityksesi käyntikortti

Mainostoimisto Tunnelma® tarjoaa yrityksellesi yksilölliset, graafisesti laadukkaat ja helposti päivitettävissä olevat kotisivut lyhyellä toimitusajalla ja kohtuullisin kustannuksin. Sisältö ja ulkoasu räätälöidään yrityksesi ilmeen mukaisesti. Graafiset animaatiot, videoleikkeet ja muu kuvitus mahdollistavat haluttaessa hyvinkin näyttävien sivujen rakentamisen.

Nettipohjainen tuotekatalogi

Yrityksen kotisivut joissa sisäänrakennettuna päivitettävä tuotekatalogi

Kasvata yrityksesi liiketoimintaa ja vie tuotteesi Internetiin Tuotekatalogimme avulla! Kehitimme yrittäjälle helppokäyttöisen ja edullisen tuotekatalogin sisältävän yrityssivuston. Katalogin avulla voi yritys esitellä tuotteitaan ja palveluitaan asiakkaalle, joka voi harkita ja tehdä ostopäätöksensä omana aikanaan ilman kiirettä ja ulkopuolista painetta.

Mainos- ja Infonäyttö

Laitteet ja sisältö

Sähköinen Mainos- ja Infonäyttö on suosittu ja näyttävä osa yrityksen viestintää. Mainos- ja Infonäyttö esittää tekstiä ja kuvaa, grafiikkaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Näytöt sopivat myymälä- ja näyteikkunamainontaan, tuote-esittelyihin, messustandeihin, aulatiloihin ja palvelutiskeille, käytännössä kaikkeen yritysten ja yritysketjujen mainos- ja infokäyttöön sekä yhteisöiden tiedottamiseen.

Yritys nousuun

Työkaluja mainontaan ja markkinointiin, liiketoiminnan kehittämiseen sekä kilpailukyvyn kasvattamiseen

Suunnittelimme PK -yrittäjälle kokonaisvaltaisen liiketoiminnan koulutuspaketin, jolla tähdätään yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa pakettia, jonka avulla aikaansaadaan työkalut yrityksen liiketoiminnan kehittämiselle koulutuksen sekä markkinoinnin ja mainonnan suunnittelun avulla.
E-mail: tunnelma@tunnelma.fi
Puhelin: +358 50 3220501
Y-tunnus: Y 1907553-9
Kaikki oikeudet pidätetään.
Kopiosuojaus 2010 - 2011 Tunnelma.fi
Copyright © Tunnelma.fi